top of page

PRAKTISK REGNSKAPSFORSTÅELSE

KURS OG WORKSHOPS: Praktisk regnskapsanalyse

Grunnleggende forståelse for regnskap og økonomi – samt hva som kan påvirkes for å skape bedre lønnsomhet.

Dette er et fagområde som stadig  etterspørres som kompetansetrening på fra bedriftsledere. Etter frafall av revisjon for bedrifter med omsetning inntil 5 mill kroner, er det blitt et større krav til styrets medlemmer i kontrollfunksjonen, og det er derfor økt krav til at styremedlemmene og gründere kan ”lese” og forstå regnskap og de økonomiske begrepene. 

I etterkant av dette praktiske kurset vil du kunne være i stand til å ta bedre beslutninger gjennom økt forståelse for økonomi og regnskap.

Neste kurs avholdes 19.oktober 2016 i Harstad.

bottom of page