top of page

SØKNADER OG VIRKEMIDDELAPPARAT

En god forretningsidè for nyetablering eller videreutvikling av deres virksomhet kan ofte være vanskelig å finansiere fra egen lomme eller drift. Det er i dag flere ulike virkemiddelapparat som kan bidra til finansiering av innovative utviklingstiltak for næringslivet. For næringsdrivende er det ofte vanskelig å ha oversikt på muligheter som finnes innen denne type finansiering, hvilket er et fagområde Sund Raad gjerne bistår med.

Sund Raad har god erfaring og resultater på utarbeidelse og oppfølging av søknader som retter seg mot virkemiddelapparat og finansinstitusjoner.

 

 

bottom of page