top of page

LØNNSOMHET

Som faglig bakgrunn er Sund økonom og har mange års erfaring innen økonomi, administrasjon og ledelse. Enhver bedrift er best tjent med å ha god rutiner innen økonomi og administrasjon.I så måte kan Sund Raad bistå analyse av regnskap, budsjettering, likviditetsstyring og økonomisk utvikling utfra de ulike faser i næringskjeden.

bottom of page