top of page

FORRETNINGSUTVIKLING

Forretningsutvikling handler om å se nye muligheter - i fra en forretningsidè er tenkt, til videreutvikling i en stadig mer konkurranseutsatt verden. Sund Raad AS bestreber å skal ligge i front på kjennskap og kompetanse innen nye trender, metoder og effektiv bruk av teknologi. Forretningsutvikling er selve grunnlaget for etableringen av Sund Raad - i sitt brede omfang og vil fortsette å være en viktig partner i gründeråndens utvikling til det beste for virksomhetene og deres medarbeidere. 

Det er flere ulike virkemiddelapparat som kan bidra til finansiering av etablering og utviklingstiltak for bedrifter. For næringsdrivende er det ofte vanskelig å ha oversikt på hvilke muligheter som finnes.
Sund Raad har god erfaring på skriving og oppfølging av søknader som retter seg mot virkemiddelapparatet. 

"Planning is everything"

Strategiprosesser med bruk av forretningsmodellering

Etableringsveiledning

Utvikling av forretningsplan

Økonomi – lønnsomhet, regnskapsanalyse, budsjettering

FRAM-rådgivning (Innovasjon Norges bedrifts- og lederutvikling)

START UP
  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

VEKST
  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

VIDEREUTVIKLING
  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

STRATEGI
  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page