top of page

HEADHUNTING

Sund Raad AS utfører både rekrutteringsprosessen og/eller direkte headhunting. Dette kan være deler eller hele prosessen for å få en ny medarbeider.

Likeså har det i samarbeid med partner blitt utviklet et konsept på mobilitet av arbeidskraft fra andre steder i landet. Til det gjøres bl.a. kartlegging av kompetansebehov hos virksomheten det gjelder, skaper omstillingsvilje hos kandidater og bidrar til forhandling og sluttføring av avtalen mellom arbeidsgiver og kandidater. 

Gjennom kartleggingsarbeidet benyttes anerkjente karriereverktøy.

Gjennom en samtale avklarer vi behov og skreddersyr oppdraget for hver bedrift.

bottom of page