top of page

KURS OG WORKSHOPS

KURS OG WORKSHOPS

 

Salg og digital markedsføring:

Hvordan bli synlig i sosiale medier med små ressurser?

Hvordan lage kampanjer og egne annonser?

Hvordan bygge kundeliste?

Digital markedsføring vil være noe av den viktigste investeringen for bedriftene både i tid og penger for tiden. Media og internett er kommet for å bli, og det er kritisk viktig for bedriftene å være synlig og tilgjengelig for deres kundegrupper. Sosiale medier er blitt en særs viktig kommunikasjonskanal og derfor bør man kjenne til mulighetene det gir. Dette kurset er praktisk rettet og passer bedrifter med små ressurser som likevel ønsker å nå sine kundegrupper

Neste kurs avholdes 20.oktober 2016 i Harstad

Praktisk regnskapsanalyse:

Grunnleggende forståelse for regnskap og økonomi – samt hva som kan påvirkes for å skape bedre lønnsomhet.

Dette er et fagområde som stadig  etterspørres som kompetansetrening på fra bedriftsledere. Etter frafall av revisjon for bedrifter med omsetning inntil 5 mill kroner, er det blitt et større krav til styrets medlemmer i kontrollfunksjonen, og det er derfor økt krav til at styremedlemmene og gründere kan ”lese” og forstå regnskap og de økonomiske begrepene. 

I etterkant av dette praktiske kurset vil du kunne være i stand til å ta bedre beslutninger gjennom økt forståelse for økonomi og regnskap.

Neste kurs avholdes 19.oktober 2016 i Harstad.

Arbeidsglede - leder-/medarbeiderskap:

Medarbeiderskap er den nordiske modellen for ledelse og hvor det legges vekt på arbeidsglede – hva vi selv gjør av anstrengelser for å skape forpliktende samspill og hvordan ta ansvar for  meningsfylt arbeid som øker produktivitet og kundetilfredshet. 

 

"Arbeidsglede gir deg høyere sosial status, smartere, økt mental styrke, reduserer stress, du blir yngre, friskere og mer tiltrekkende" (ledernytt.no)

 

I tillegg til organisasjonspsykologi, ble Sund i 2015 sertifisert på verktøy utviklet av Teamwork om leder-/medarbeiderskap, og tar for seg ulike utfordringer i organisasjonen, blant medarbeidere og ledere.

bottom of page