top of page

LEDER- OG MEDARBEIDERSKAP

Skap lønnsomhet og meningsfull arbeidskultur blant dine medarbeidere

Ansvar, arbeidsglede og økt produktivitet

Foredrag og prosesser med bruk av Teamworks verktøy.

 

Medarbeiderskap er et relativt nytt begrep innen arbeidslivet og baserer seg på den nordiske ledermodellen. Det handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. Godt medarbeiderskap utgjør selve grunnlaget for yrkesstolthet - og yrkesstolthet og arbeidsglede er tett sammenvevd.  Sund ble sertifisert som veileder innen det forskningsbaserte grunnlaget for medarbeiderskap og verktøyene til Teamwork, som benyttes av både private og offentlige virksomheter for å utvikle organisasjonene.

bottom of page