top of page

REKRUTTERING - HEADHUNTING  

Ved utvikling av bedrifter kommer ofte behovet for nye medarbeidere med spesialkompetanse.

Sund Raad AS utfører både rekrutteringsprosessen og/eller direkte headhunting. Likeså har det i samarbeid med partner blitt utviklet et konsept på mobilitet av arbeidskraft fra andre steder i landet. Til det gjøres bl.a. kartlegging av kompetansebehov hos virksomheten det gjelder, skaper omstillingsvilje hos kandidater og bidrar til forhandling og sluttføring av avtalen mellom arbeidsgiver og kandidater.

Gjennom kartleggingsarbeidet benyttes anerkjente karriereverktøy.

bottom of page