top of page

STYREGLEDE

Ofte er arbeidsuka svært variert i forhold til ulike typer oppdrag – dog har denne uka vært mye godt med fokus på styrearbeid. Med det menes at det har vært gjennomført fire styremøter, i like mange virksomheter, for egen del, som har inneholdt kontrolloppgaver, strategiarbeid, styreevaluering – i tillegg til masse sosial styreglede!

Verdiskapende styrearbeid er kort å godt å gjøre bedriften mer verdifull og at medarbeiderne skal glede seg til hver dag på sin arbeidsplass.

For å få dette til, er det viktig at styremedlemmene er sammensatt i forhold til den fasen som bedriften befinner seg i (nyetablert, strategi, vekst osv), at det ledes på en god og strukturert måte, at medlemmene føler seg hørt og verdsatt, samt at informasjonen og samarbeidet med administrasjonen fungerer bra.

Årlig setter styret av tid for å se seg selv i ”speilet”, hvor det gjøres en refleksjon over det arbeidet som vi gjør for virksomheten. Dette kalles styreevaluering og er et verktøy for å bidra til at styret holder fokus og utvikling på oppgavene som skal gjøres. Ofte blir styreevalueringen tatt lett på, fordi det egentlig ikke finnes god tilbakemeldingskultur generelt i det skandinaviske næringsliv. Vi ønsker å unngå eventuell kritikk, særlig når det kun gjøres muntlig rundt styrebordet.

Eierne av bedriften har følgelig også interesse av hvordan styret jobber sammen for å bidra til verdiskapningen, og derfor vil styreevaluering som foregår anonymt kunne gi et langt bedre grunnlag for å diskutere sammensetning og arbeidsforholdet i styret.

Undertegnede har stort engasjement og interesse i styrearbeid og kjenner arbeidsgleden med å bli kjent med nye dyktige mennesker som har valgt å jobbe i styrer, samt at jeg stadig lærer og erfarer nye elementer. Likevel er det slik at mange ikke får helt til et funksjonabelt styre, og Sund Raad AS har derfor valgt å gjøre noe som kan bidra til at dette kan bedres for de som ønsker det. Vi har under utvikling et konsept som har arbeidstittel ”Styreglede” og som skal inneholde anonym styreevaluering hvilket skal føre til en rapport av resultatene, som vil være et grunnlag for en praktisk utviklingsprosess i styret med ekstern prosessleder.

Dersom du/dere har interesse om å vite mer om dette konseptet hører jeg gjerne fra deg – og ønsker mye styreglede for alle fremover! :-)


ELDRE INNLEGG
No tags yet.
bottom of page