top of page

Valgets kvaler...!

Det er dagen for å følge med på valget av den nye presidenten i stormakten USA. Mange holder pusten og er spente på hva som vil bli utfallet og som følgelig vil få konsekvenser for andre land – og Norge er intet unntak! Det er stor uro i det økonomiske markedet siden usikkerheten fortsatt er tilstede, fordi de to presidentkandidatene er så langt fra hverandre politisk at det vil gi ulike utslag på økonomien, og vår egen norske krone. Her kunne jeg nå utbrodert hvorfor kronen kan svekkes ytterligere og hva det vil bety for bedrifter og privatpersoner, men ønsker i denne omgang heller å fokusere på hva vi gjør for å holde en god og stabil økonomi innen egen bedrift.

Dine medarbeidere er utvilsomt din viktigste ressurs så det å ha riktig kompetanse og engasjerte medarbeidere gir en økonomisk positiv betydning. Det er det lederens ansvar å sørge for – og følgelig ikke enkelt å alltid få til. Et grunnleggende behov i oss alle er å bli anerkjent for den kompetansen vi besitter. Kompetanse er rett og slett det vi har av kunnskap og ferdigheter, og hvordan vi får benyttet dette.

Det er gjort mye forskning på hva effektiv ledelse av medarbeidere innebærer. Klare fakta finnes på at til tross for at ledere har flere kunnskapskilder for å velge både nye medarbeidere, og ikke minst, lede dem til det vi ønsker å få til, baserer seg mest på lederens egne erfaringer og vurderinger. Det å invitere til en prosess for felles samspill vil skape resultater og ofte kan valget med å ta med en ekstern veileder gjøre dette enklere.

Sund Raad AS har gjennomgått veilederopplæring i det forskningsmessige grunnlaget for medarbeiderskap og praktiske metoder for utvikling av ledere og medarbeidere. Vi gjør både rekrutteringsprosessen og ikke minst utviklingen for deres bedrift for å få medarbeidere til å prestere godt gjennom ansvar, engasjement og arbeidsglede!

God valgvake! :-)

#ledelse #medarbeidere #arbeidsglede #ansvar

ELDRE INNLEGG
No tags yet.
bottom of page