top of page

STARTE BEDRIFT

Det å etablere sin egen virksomhet - sin arbeidsplass, basert på en forretningsidè, kan for mange være et stor og ukjent terreng å gå inn på. Det å få veiledning gjennom prosessen kan ofte være det som gjør at bedriften blir etablert og et viktig tilskudd i samfunnet.

Sund Raad AS har vært fra start svært fokusert på næringsutvikling, og har hatt mange oppdrag innen etablererveiledning og mentoring, samt struktur fra forretningsidè til praktisk handling for å nå målsetningen for gründere. I det innebærer det også å bistå i søknadsprosessen for eventuelle etableringsstipend eller bedriftsutviklingstilskudd, for de som er i en ny prosess.

bottom of page