top of page

STYREARBEID

Styrearbeid er et stort og viktig interesseområde og Sund har etter styrekandidateksamen i 2001, hatt en rekke styreverv i ulike bedrifter og bransjer, både som styreleder og styremedlem. 

Nettopp har Sund Raad AS utviklet konseptet STYRENAVIGERING, for å utvikle styrearbeidet i aktuelle virksomheter. Konseptet består av et nettbasert system for styreevaluering (STYREKARTET), og resulterer i en rapport som brukes videre i en prosess for å løfte styrearbeidet.

STYREVERV

2016 . Siva

2015 . Trafikksikker avd Harstad AS, Styremedlem

2015 . Skin Tonic Harstad og Kanebogen AS ,Styreleder     

2014 . AltiBygg AS, Styreleder                                                  

2014 . Norut Narvik AS, Styremedlem

2005 . Bredbåndfylket Troms, Styremedlem

2014 . Harstadregionens Næringsforening, Nestleder (avsluttet 16)

2013 . PAN Produksjoner AS, Styreleder (avsluttet 16)                            

2013 . Abelia (NHO), Oslo, Styremedlem (avsluttet 15)

2012 . Norsk-Russisk Kvinnenettverk, Styremedlem (ikke aktivt)

2012 . Norut Alta AS, Styremedlem (avsluttet 14)

2013 . Harstadregionens Næringsforening, varamedlem (avsluttet 14)

2004 . Grottebadet AS, Styreleder (avsluttet 13)

2006 . A:rt Gymsal AS, Styremedlem (avsluttet 12)

2005 . Norut AS (Norut-gruppen), Styremedlem (avsluttet 12)

2006 . Nord-Norsk Filmsenter, Nestleder (avsluttet 10)

2007 . Arctic Creative Cluster, Styreleder (avsluttet 09)

2004 . Norsk Petroleumsforening, Styremedlem (avsluttet 07)

2003 . BilMekka AS, Styreleder (avsluttet 07)

2002 . Hålogaland Vaskeri, Styremedlem (avsluttet 06)

2001. SND (Innov.Norge, Troms), Nestleder (avsluttet 04)

2003 . Regionaliseringsutvalget, Utvalgsmedlem (avsluttet juni 04),

Utvalg satt sammen av Troms Fylkeskommune for å se på regionalisering som alternativ for fylkesoppdeling. Utvalget avla rapporten ”Grep om egen utvikling” i juni 2004.

Sund Raad bistår gjerne med rekruttering av styrekandidater.

bottom of page