top of page

STYREEVALUERING OG -UTVIKLING

Sund Raad AS har utviklet konseptet STYRENAVIGERING, som skal gjøre styret og daglig leder mer bevisst de ulike oppgaver, plikter og kultur som må være tilstede for å få et verdiskapende styre.  

Konseptet består av et nettbasert system for styreevaluering (STYREKARTET), og resulterer i en rapport som brukes videre i en prosess for å løfte styrearbeidet i den enkelte virksomhet.

bottom of page